Kiến trúc sư Kinh Bắc giám sát tác giả tại Ân Thi - Hưng Yên